Історія

Кафедра фізичної реабілітації (з 2018 року – фізичної терапії, ерготерапії) була створена на базі Прикарпатського університету у 2004 році як відображення постійного зростання попиту на реабілітаційні послуги вІвано-Франківський області та у регіоні Західної України у цілому (Протокол затвердження Вченої ради університету № 196-а від 2 вересня 2004 року(введено в дію наказом ректора № 196 від 4 вересня 2004року)). ПНУ -перший заклад, який почав готувати фахівців-реабілітологів на Прикарпатті; упродовж майже 20 років існування кафедрою було випущено сотні фахівців– бакалаврів, магістрів, аспірантів, що склали кадрову базу для державних та приватних закладів охорони здоров’я західного регіону, що впроваджують свою діяльність у галузі реабілітації. У процесі розвитку кафедри стало очевидним, що затребуваним на ринку праці є не тільки практикуючі фахівці реабілітаційної галузі, але й кадровий науковий потенціал. Це стало основою для наукової бази кафедри, в рамках якої спочатку здійснювався захист пошукачів та аспірантів по спеціальності 24.00. 03 – Фізична реабілітація
Наукову та методичну школу кафедри заклала її перший завідувач –доктор медичних наук, професор Бойчук Тетяна В’ячеславівна. Вона очолила кафедру у 2004 році та була її завідувачкою до 2014 року. За цей час кафедрою було акредитовано освітні рівні бакалавра, спеціаліста, магістра з фізичної реабілітації, розпочала функціонування аспірантура за спеціальністю. Саме під керівництвом професора Т.В. Бойчук відбувалися планування, виконання, захист перших здобувачів наукового ступеня
кандидата наук за спеціальностями «24.00.03 – Фізична реабілітація».

 

 

 

 

 

 

 

З 2015 по 2020 рік завідувачем кафедри став доктор медичних наук, професор Дума Зіновій Васильович. У цей період відбувся кардинальний перегляд освітніх програм ОР Бакалавр та ОР Магістр, їх адаптація та вдосконалення відповідно вимог галузі охорони здоров’я; відкрита аспірантура зі спеціальності 227- Фізична терапія, ерготерапія. У 2018 році, відповідаючи змінам реабілітаційної галузі, кафедра була перейменована у кафедру фізичної терапії, ерготерапії (Протокол Вченої ради університету №726 від 08.11.2018р, введено в дію наказом ректора № 10 від « 30» 10.2018року).

З 2021 по 2022 рік кафедру очолював кандидат медичних наук, доцент Лапковський Едуард Йосипович.

Поєднання наукових здобутків та практичних інновацій здійснюється за рахунок сумісництва викладацької та фахової діяльності викладачів Аравіцької М.Г., Олексюк Л.І., Петрик О.М., керуванням на базах практики клінічних супервізорів з відповідною фаховою освітою. Базою для спеціальності “Фізична терапія, ерготерапія” є приміщення факультету фізичного виховання і спорту. Тут розміщено 5 лекційних аудиторій на 500 місць, 10 аудиторій для практичних і лабораторних занять, 4 навчально-методичні кабінети. Функціонує Навчально-наукова лабораторія кафедри «Центр фізичної терапії, ерготерапії». Для підготовки студентів обладнано масажний кабінет, зал кінезітерапії та спортивні зали, функціонує реконструйований стадіон “Наука” з побутовими та навчальними приміщеннями, обладнано тренажерний зал. Студенти та аспіранти мають змогу навчатись, проходити практику та виконувати наукові дослідження на базі таких установ як КНП «Івано-Франківська міська клінічна лікарня №1», КНП «Івано-ФранківськаЦентральна міська клінічна лікарня», реабілітаційно-оздоровчий центр Юди-Тадея, реабілітаційний центр «Моя Надія», ТзВО «Клініко-діагностичний центр», Центр відновної медицини і реабілітації «Аравмед», Медичний реабілітаційний цент МВС України «Кремінці», КНП «Обласна клінічна лікарня», Дитячий спеціалізований санаторій «Прикарпатський» (Яремче),Івано-Франківський клінічний центр паліативної допомоги, Ворохтянський обласний кістково туберкульозний санаторій «Смерічка» (смт Ворохта), що підтверджено відповідними угодами про співпрацю. На базі кафедри фізичної терапії, ерготерапії функціонує Навчально-наукова виробнича лабораторія «Центр фізичної терапії, ерготерапії», який обладнаний сучасними технологіями для проведення реабілітаційних втручань та масажним кабінетом,  на базі якого проводяться практичні заняття. Міжнародна діяльність кафедри здійснюється в рамках співпраці з Жешувським університетом (Польша) з 2007 року. Активно розвивається співпраця з Університетом Кошице (Словаччина) з 2019 року. Це дало можливість численним студентам спеціальності проходити практику в реабілітаційних та оздоровчих закладах Словаччини, а викладачам –підвищувати свою кваліфікацію. Студенти, які закінчили навчання на нашій кафедрі, можуть працювати у медичних та реабілітаційних закладах (лікарнях, санаторіях, оздоровчих центрах, тощо) на посадах фізичного терапевта, ерготерапевта та споріднених напрямків. Ефективність підготовки фахівців-реабілітологів на базі кафедри
підтверджується високим відсотком працевлаштування за спеціальністю. Випускники кафедри працюють у реабілітаційних та навчальних закладах Івано-Франківської, Закарпатської, Тернопільської, Львівської областей, а також у реабілітаційних закладає Євросоюзу як фахівців мультидисциплінарних реабілітаційних команд, так і як самостійні спеціалісти-підприємці.

Спеціальність 227 є високозатребуваною на ринку праці з позицій як фахових компетенцій (враховуючи реформування системи охорони здоров’я та, зокрема, реабілітаційної сфери; широке розповсюдження інфекційних та неінфекційних захворювань, що потребують реабілітаційних втручань), так із позицій наукових, організаційних, педагогічних – як викладачів кафедр,
керівників відділень, тощо.