Баскевич Олег Володимирович

Персональна інформація:

Доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії факультету фізичного виховання і спорту

кандидат медичних наук.

Закінчив Івано-Франківську державну медичну академію у 2001 році, спеціальність: лікар-стоматолог, має науковий ступінь кандидата медичних наук, по спеціальності нормальна анатомія (2012р.)

– працює на посаді доцента кафедри фізичної реабілітації 3 роки, має загальний стаж роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 12 років.

– має за останніх 5 років 54 публікацій, з них: 30 статей, 24 тез;

Діяльність:

читає:
- вступ до спеціальності
- фармакологія
- спецкурс «Фізична реабілітація у вертебрології»
- спортивна медицина
- фізична реабілітація
- на високому науковому та методичному рівні проводить навчальні заняття;
- проводить активну профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл;
- є відповідальним за науково-дослідну діяльність викладачів та студентів кафедри фізичної реабілітації;
- здійснює виховну діяльність: є куратором групи ФТЕ 51;
- заплановано підвищення кваліфікації на 2018рік.

Основні публікації:

 1. Выхованец С.И. Взаимосвязь функциональних нарушений осанки и физической подготовлености детей с нарушением зрения / С.И. Выхованец, Е.И. Лапковский, О.В.Баскевич // Физическое воспитание студентов. – 2012. – С.38-41
 2. О.В.Баскевич. Біомеханічна взаємодія стопи з опорою під час спринтерського бігу / С.Л. Попель, Б.М. Мицкан, // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – 2012. – С. 289-291.
 3. О.В.Баскевич Екологічний моніторинг стану довкілля ,як інтегральний показник здоров’я людини / В.П.Стефурак, Н.В.Наконечна,О.В.Баскевич// Вісник Прикарпатського національного університету  ім. Василя Стефаника. – 2013. – С.38-41.
 4. Баскевич О.В. Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку в контексті взаємозв’язку зфізичними якостями та варіабельності показників центрального кровообігу./ М.Васильків ,О.Баскевич ,З.Дума ,С. Попель // «Спортивний вісник Придніпров’я» – науково-практичний журнал Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. Дніпропетровськ -2013.-С.137-142.
 5.       Дума З.В. Реабілітація хворих з захворюваннями нервової і кістково-м`язевої систем в умовах спеціалізованого санаторію / З.В. Дума, О.В.Баскевич, М.Р. Падучак // Матеріали всеукраїнської наукової практичної конференції «Актуальні проблеми валеології та реабілітації» Сімферополь. – 2013. – С. 289-291.
 6.     Дума З.В. Волонтерські студентські групи – як одна із форм надання паліативної допомоги. / З.В. Дума, Т.В. Бойчук, О.В. Баскевич // Впровадження стандартів, надання паліативної допомоги. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ – 2013. – С.59-60.
 7. Дума З.В. Фізична реабілітація запальних процесів жіночої статевої сфери і безпліддя в умовах санаторію Черче. / З.В. Дума, О.В. Баскевич // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації спорту та туризму» Запоріжжя – 2013. – С
 8. Баскевич О.В Федорюк О.В Рекрационно-оздоровительная активность и морфофункциональных показателей организма людей 55-65 лет. / О.В. Федорюк, О.В. Баскевич // Актуальные проблемы физического воспитания ,спорта и туризма5-научно-практическая конференцыя. 9-11 октября 2014 р.г.Мозырь.Беларусь.
 1.  Баскевич О.В Стефурак В.П., Наконечна Н.В. Роль педагогічної майстерності та психологічної діяльності викладача у формуванні особистотості спеціаліста медико-біологічного профілю. / В.П.Стефурак.,О.В. Баскевич.,Н.В.Наконечна//  Вісник Прикарпатського національного університету. Серія «Біологія», 2014 р. м Івано-Франківськ
 2.  Баскевич О.В. Морфофункціональний стан фільтраційного барє’ру нирок щурів в нормі і після впливу інтенсивного аеробного фізичного навантаження./ О.В.Баскевич.,Р.Й.Гриневич.,З.В.Дума.// Вісник проблем біології і медицини-2015-вип.3 Том.1 С 300-305.
 3. OLEG  BASKEWYCZ. WPŁYW REKREACYJNEJ AKTYWNOŚCI NA TRYB ŻYCIA LUDZI W STARSZYM WIEKU//Вісник Прикарпатського університету/-Фізична культура 2015.-Вип 22.-С Баскевич О.В ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ І СПОСІБ ЖИТТЯ ВИКЛАДАЧІВ
 4. ВУЗІВ 50-65 РОКІВ./ Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта-2015 Харків.Баскевич О.ВВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОМАТОТИПУ З СОМАТИЧНИМ ЗДОРОВ’ЯМ СТУДЕНТІВ/О.В.Баскевич//Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта-2015 Харків.
 5. Баскевич О.В.,Дума З.В. Ефективність проведення реабілітаційних заходів для хворих з патологією органів дихання в умовах санаторію «ЧЕРЧЕ» . /, О.В. Баскевич З.В. Дума // «Здоровий спосіб життя, фізична культура, спорт. Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична,психологічна.» Київ.2015
 6. Попель С.Л.,Дума З.В.,Баскевич О.В.Будова стопи у дітей старшого шкільного віку різного / Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті.Матеріали IV Всеукраїнської електронної конференції, Національного університету фізичного виховання і спорту України Київ 2016.
 7. Duma Z.W/.,Baskevich O.V.,Popel S.L.,Neuro glyal mutal relations in the motor centers of a spinal cord in the conditons of long time hipokinesia.,//BAKU -2016
 8. С.Л.Попель.,З.В.Дума.,О.В.Баскевич.,Клеточные реакции и система антиоксидантной защиты при длительной гипокинезии.//Современные здровьесберигающие технологии /Ежеквартальний научно-практический журнал №3.,Москва-2016.
 9. Баскевич О. Аравіцька М. Голод Н. Попель С. Марків С. Краснопольський С. Морфо-функціональні зміни еритроцитів в осіб з розладами психіки алкогольної етіології під впливом фізичної і фармакологічної реабілітації. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 27-28. – С. 18–25.
 10. Баскевич О.В.Стан мембран еритроцитів у людей із розладами психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.Regulatory Mechanisms in Biosistem.2017.8(2).С.111-117.doi: 10.15421/021719 (Web of Science).
 11. Баскевич О.Дума З.Попель С.Яніцький.В. Лущак В.Відновлення функціонального стану людей з розладами психики і поведінки внаслідок вживання алкоголю засобами фізичної реабілітації  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 27-28. – С. 25–32.
 12. Остафійчук Я.Баскевич О.Герич Р.Яремчук П.Лісовський Б.Валеогологічна компетентність студентів медичних коледжів.Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 27–28.С.220-227.
 13. Баскевич О.В. Типові порушення організації мембрани еритроцитів при фізичному навантаженні різної інтенсивності в процесі розвитку загальної витривалості організму. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії.-2017.- 17.2- С. 8–14.
 14. Баскевич О., Аравіцька М., Голод Н., Попель С., Марків Г., Краснопольський С. Морфо-функціональні зміни еритроцитів у осіб з розладами психіки алкогольної етіології під впливом фізичної і фармакологічної реабілітації. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2020. – Вип. 27-28. – С. 18–25.

Контактна Інформація:

oleh.baskevych@pnu.edu.ua