Дідоха Іванна Володимирівна

 

Дідоха Іванна Володимирівна – асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Коло наукових інтересів: фізична терапія, ерготерапія при хворобі Паркінсона, фізична терапія різних вікових груп населення, фізична терапія при захворюваннях нервової системи

У 2018 році з відзнакою закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура) з кваліфікацією викладач фізичної культури, організатор туристичної роботи (диплом №042128, 16 лютого 2018 року)

У 2022 році з відзнакою закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія (диплом №091049, 31 грудня 2022 року) 

З 2018 року по теперішній час – аспірант кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Тема дисертації: «Фізична терапія осіб похилого віку з хворобою Паркінсона та старечою астенією»

Нагороджена Подякою міського голови (2020) 

У грудні 2023 року захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань
22 Охорона здоров’я за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація

Наукові профілі

scholar.google:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8MsMyFMAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8640-3879

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HLP-7389-2023

Основні наукові праці:

  • Дідоха, І. В. Оцінювання впливу моторних розладів на якість життя хворих з комобідністю хвороби Паркінсона й старечої астенії та ефективність їх корекції засобами фізичної терапії. Клінічна та профілактична медицина. 1 (15). 22-30. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.03
  • Дідоха І. В. Ефективність корекції фізичного статусу хворих з коморбідністю хвороби Паркінсона та старечої астенії засобами фізичної терапії як передумови обмеження активностей повсякденного життя. Український журнал медицини, біології та спорту. 2022. Том 7, № 5 (39). 210-218. DOI: 10.26693/jmbs07.05.210
  • Дідоха І.В., Аравіцька М.Г. Вплив засобів фізичної терапії на рівень кінезіофобії, соматичні маркери саркопенії та показники ризику падіння у осіб похилого віку з хворобою Паркінсона.  Art of Medicine. 2021, 2 (18), 50-58. DOI: 10.21802/artm.2021.2.18.50
  • Ivanna V. Didokha, Mariia G. Aravitska, Yaroslav M. Yatsiv, Oleh V. Hrecheskyi. Effect of a physical therapeutic intervention on locomotive syndrome in the elderly patients with Parkinson’s disease and sarcopenia. Health, sport, rehabilitation. 2023. 9 (1), 55-68. DOI: https://doi.org/10.34142/HSR.2023.09.01.05 (Scopus)