Герич Роман Петрович

Герич Роман Петрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри

Коло наукових інтересів: фізична терапія, ерготерапія у хірургії, при наслідках оперативних втручань; фізична терапія, ерготерапія в геронтології та геріатрії

Доц. кафедри фізичної терапії, ерготерапії Герич Роман Петрович, лікар-

лікувальник, хірург вищої категорії. Закінчив у 1979 році з відзнакою «відмінно» Івано-Франківський державний медичний інститут, навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії, яку закінчив у 1981 році, у 1985 р. захистив дисертацію на тему «Сравнительная оценка дренирующих желудок операций в сочетании с селективной проксимальной ваготомией в хирургии пилородуоденальніх язв» (м. Київ, – 1985 р., Київський інститут післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, на даний час Національний 

університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика – 14.00.27 – хірургія). У 1992 році отримав звання доцента кафедри госпітальної хірургії, працював на посадах асистента, доцента кафедри, а з 2005 по 2015 рр. працював на посаді професора кафедри госпітальної хірургії та кафедри хірургії факультету післядипломної освіти, з 2016 року і на даний час – доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії.

За роки роботи в Івано-Франківському медінституті-університеті нагороджений двічі грамотами обласної державної адміністрації, обласної ради, у 1977 році нагородою Президії Верховної Ради СРСР «За Трудовую доблесть».

У 2018 підвищував свою кваліфікацію в Тернопільському національному університеті імені В. Гнатюка з фаху фізична терапія, 2023 – стажування в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на кафедрі фізичної терапії. 

Науковий керівник 3 аспірантів.

Профіль ORCID ID: 0000-0003-1053-3348;

Основні науково-методичні праці:

 • Остафійчук Я., Р.Герич, П.Яремчук., Б. Лісовський Валеогологічна компетентність студентів медичних коледжів. Вісник Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. Фізична культура. Випуск 27–28.- 2017. – №2. – С. 220-227
 • Алгоритми діагностики і лікування хворих з гострою патологією органів черевної порожнини. Навчальний посібник. У співавт. –  Видавництво «СІМИК» Івано-Франківськ. – 2010.
 • Баскевич Олег, Роман Герич, Любов Микитин, Світлана Максимів Підвищення ефективності фізичної терапії на поліклінічному етапі у пацієнтів після перенесення хронічного обструктивного захворювання легень. Вісник Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника.. Фізична культура. Випуск 27–28.- 2017. – №2.
 • Роман Герич, Марія Попель. Мультидисциплінарний підхід в системі фізичної терапії пацієнтів з розсіяним склерозом і дистрофічними ураженнями хребетного стовпа та міофасціальним синдромом. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. – 2019. – №33. – С. 3-9.
 • З.М. Остап’як, Р.П. Герич. Застосування електронейрофізіологічного дослідження в комплексній діагностиці міофасціальпого больового синдрому у спортсменів. Здоровье, спорт, реабилитация. – 2019. – №1.- С.90-95
 • Олег Баскевич, Роман Герич, Богдан Лісовський, Світлана Наконечна. Оцінка ефективності комплексної програми фізичної терапії хворих зі стабільною стенокардією І-ІІ функціонального класу на поліклінічному етапі. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. – 2019. – №33. – С.10-19.
 • Zinovyi M. Оstаpyak, Bogdan M. Mytckan, Przemyslaw Bejga, Roman P. Gerich, Serg L. Popel. Еffectiveness of physical therapy in myofascial syndrome in patients with multiple sclerosis. Wiadomości lekarskie,2020;LХХ111(9). P.2:1951-1957.
 • Грицуляк Б. В., Полатайко Ю. О., Герич Р. П. Корекція ризику падіння після переломів стегнової кістки засобами фізичної терапії у пацієнтів похилого віку з паркінсонізмом та синдромом старечої астенії. Клінічна та профілактична медицина, № 4(14)/2020. 70-78. DOI: https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(14).2020.06 
 • Грицуляк Б. В., Полатайко Ю. О., Герич Р. П., Данильченко С. І. Динаміка функціональної активності осіб похилого віку з хворобою Паркінсона та синдромом старечої астенії з наслідками перелому шийки стегнової кістки під впливом засобів фізичної терапії. Український журнал медицини, біології та спорту. 20021. Том 6, № 1 (29). 263-270. DOI: 10.26693/jmbs06.01.263 
 • Bohdan Hrytsuliak, Zinovii Ostapiak, Yurii Polataiko, Roman Herych, Bogdan Lisovskyi, Eduard Lapkovskyi, Hanna Karpenko, Liliia Vojchyshyn, Olha Zastavna, Lidiia Sheremeta, Tamara Berezna, Olesia Herych. Dynamics of balance indicators, activities of daily living, and quality of life of elderly suffering from Parkinson’s disease and frailty after proximal humerus fracture following physiotherapeutic functional training. Journal of medicine and life. 2022. VOL: 15 ISSUE: 1. 98-103. DOI 10.25122/jml-2021-0386
 • Герич Р.П., Ткачук О.Л., Пюрик М.В.Патент на корисну модель №46442 «Спосіб ведення ран після аутодермопластики». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.12. 2009