Робочі програми

Фізична реабілітація у спеціальних медичних групах

Народні і нетрадиційні методи реабілітації

Нормальна та функціональна анатомія

Основи раціонального харчування

Безпека життєдіяльності і цивільний захист

Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності

Патологічна фізіологія

Фітотерапія у фізичній терапії

Преформовані фізичні чинники

Науково-доказова практична діяльність у фізичній реабілітації