Оцінювання успішності студентів

Оцінювання успішності відбувається відповідно до “Порядку організації та проведення оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника”.

Розподіл балів за кожен вид роботи, система, критерії та зміст оцінювання наведені у силабусах освітніх компонентів (дисциплін).