Силабуси ОНР доктор філософії

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки:

Цикл професійної підготовки:

Цикл практичної підготовки:

Вибіркові компоненти освітньої програми:

 

Силабуси ОНР Доктор філософії  2024-2025

1. ОБОВЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл загальної підготовки:

 • ОК1 Іноземна мова
 • ОК2 Організація наукової діяльності
 • ОК3 Філософія і методологія науки
 • ОК4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

1.2. Цикл професійно-наукової підготовки:

1.3. Цикл практичної підготовки:

 • ОК10 Педагогічна практика

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • ВК11 Інноваційні реабілітаційні технології
 • ВК12 Фізична терапія, ерготерапія в санаторно-курортних закладах Карпатського регіону
 • ВК13 Фізична   терапія,   ерготерапія     у військовій медицині
 • ВК14 Ортотика та простетика
 • ВК15 Фізична терапія, ерготерапія утравматології та неврології
 • ВК16 Фізична терапія, ерготерапія в акушерстві тагінекології
 • ВК17 Основи інклюзії у реабілітаційному процесі
 • ВК18 Фізична терапія, ерготерапія притерапевтичних захворюваннях
 • ВК19 Фізична терапія, ерготерапія у спортивній медицині
 • ВК20 Фізична терапія, ерготерапія у педіатричній ортопедії та неврології
 • ВК21 Китична терапія у фізичній терапії,ерготерапії
 • ВК22 Фармакологічна, ергогенна та нутрітивна підтримка реабілітаційного процесу
 • ВК23 Патофізіологія реабілітаційного процесу
 • ВК24 Технології терапії та реабілітації з урахуванням патологічних процесів
 • ВК25 Організаційно-правові та управлінські основи реабілітаційного процесу
 • ВК26 Фізична терапія, ерготерапія при патології щелепно-лицевої ділянки
 • ВК27 Фізична терапія, ерготерапія при деприваціях слуху та зору
 • ВК28 Основи традиційної китайської медицини у фізичній терапії
 • ВК29 Фізична терапія, ерготерапія при коронавірусній хворобі
 • ВК30 Фізична терапія, ерготерапія при хірургічних захворюваннях