Наукові школи

Наукова робота кафедри фізичної реабілітації почала своє функціонування з перших років її створення. У 2006 році, відповідно до наказу 480 від 26.06.2006 р. МОН України була відкрита аспірантура за спеціальністю 24.00.03 – Фізична реабілітація, у 2016 році – аспірантура за спеціальністю 227 – Фізична терапія, ерготерапія (протокол Вченої ради університету № 3 від 29.03.2016 р.)

Теми НДР кафедри:

  • «Роль засобів немедикаментозного впливу на організм як превентивного фактора виникнення і прогресування патології внутрішніх органів” (№ державної реєстрації 0105U004575)» (керівник – д.мед.н., проф. Бойчук Т.В.)
  • «Використання немедикаментозних засобів і природних факторів для покращення фізичного розвитку, функціональної і фізичної підготовленості організму» (№ державної реєстрації 0110U001671) (керівник – д.мед.н., проф. Дума З.В.)
  • Діюча НДР кафедри: «Покращення функціонального стану, якості життя, та корекція патологічних станів різного походження засобами терапії та реабілітації» № державної реєстрації 0123U101534 (керівник – к.мед.н., доцент Лапковський Е.Й.)

На даний момент наукова наукові розробки кафедри в рамках НДР відбуваються у декількох напрямках:

  • Фізична терапія, ерготерапія осіб похилого віку з коморбідними патологіями;
  • Фізична терапія, ерготерапія поранених військовослужбовців;
  • Фізична терапія, ерготерапія хворих з ожирінням;
  • Фізична терапія, ерготерапія пацієнтів з патологією щелепно-лицевої ділянки;
  • Фізична терапія, ерготерапія дітей з ортопедичною, неврологічною патологією.
  • Фізична терапія, ерготерапія в акушерстві та гінекології;
  • Фізична терапія, ерготерапія різних контингентів хворих з наслідками коронавірусної хвороби