Робочі програми

Робочі програми

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки

ОК-1 Іноземна мова (англійська)

ОК-1 Іноземна мова (німецька)

ОК-1 Іноземна мова (французька)

ОК-2 Організація наукової діяльності

ОК-3 Філософія і методологія науки

ОК-4 Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

Цикл професійної підготовки

ОК-5 Управління науково-дослідницькими проектами

ОК-6 Теоретичні та методичні основи фізичної терапії, ерготерапії
ОК-7 Функціональна та інструментальна діагностика у фізичній терапії, ерготерапії

Цикл практичної підготовки

ОК-8 Педагогічна практика

Вибіркові компоненти освітньої програми

ВК 9 Інноваційні реабілітаційні технології
ВК 10 Фізична терапія, ерготерапія в санаторно-курортних закладах Карпатського регіону
ВК 11 Фізична терапія, ерготерапія у військовій медицині
ВК 12 Ортотика та простетика
ВК 13 Фізична терапія, ерготерапія у травматології та неврології
ВК 14 Фізична терапія, ерготерапія в акушерстві та гінекології
ВК 15 Основи інклюзії у реабілітаційному процесі
ВК 16 Фізична терапія, ерготерапія при терапевтичних захворюваннях
ВК 17 Фізична терапія, ерготерапія у спортивній медицині
ВК 18 Фізична терапія, ерготерапія у педіатричній ортопедії та неврології
ВК 19 Критична терапія у фізичній терапії, ерготерапії
ВК 20 Фармакологічна, ергогенна та нутрітивна підтримка реабілітаційного процесу
ВК 21 Організаційно-правові та управлінські основи реабілітаційного процесу
ВК 22 Фізична терапія, ерготерапія при патології щелепно-лицевої ділянки
ВК 23 Фізична терапія, ерготерапія при деприваціях слуху та зору
ВК 24 Основи традиційної китайської медицини у фізичній терапії
ВК 25 Фізична терапія, ерготерапія при коронавірусній хворобі
ВК 26 Фізична терапія, ерготерапія при хірургічних захворюваннях