Остап’як Зіновій Миколайович

Остап’як Зіновій Миколайович – доктор медичних наук, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії

Коло наукових інтересів: фізична терапія, ерготерапія у санаторно-курортних закладах, фізична терапія при коморбідній патології

 • 1971 – закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут 
 • 1971-1979 рр.– практична діяльність. 
 • 1979-1993 рр.– завідувач клінікою Ялтинського НДІ ім. І.М.Сеченова, ст.наук. співробітник. 
 • 1983 р.– захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук («Морфо-функціональна оцінка дії гальванічного току»)
 • . 1992 р.– захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук («Патофізіологічний аналіз дії фізичних факторів при запальних процесах легень»)
 • 2000-2008 рр. – професор кафедри фізичного виховання і реабілітації Кримського гуманітарного університету. 
 • 2008 р.– професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
 • Головний редактор журналу «Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія «Фізична культура»»
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 20.051.10 (2015-2017) з  правом захисту робіт за шифром 24.00.03 – Фізична реабілітація

Науково-педагогічний стаж – 22 роки

Профілі.

https://orcid.org/0000-0001-7687-161X

https://publons.com./dashboard/summary/

https://www.scopus.com/dashboard.uri?origin=AuthorProfil e&sone=TopNarBar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TST95OeAAAAJ

E-mail: zinovii.ostapiak@pnu.edu.ua

Основні науково-методичні праці:

 • Зіновій Остап’як, Ігор Випасняк, Богдан Лісовський, Тетяна Мицкан Дисфункція дихальних шляхів у спортсменів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук.пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / уклад. А.В. Цьось, С.Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017;2(38):169-177.
 • Ігор Григус, Марія Ригун, Зіновій Остапяк Теоретичне обгрунтування застосовування лікувальної фізичної культури при бронхіальній астмі.  Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац.універ. імені Лесі Українки. 2017;2:119-124.
 • Остап’як З.М. Герич Р.П. Застосування електронейрофізіологічного дослідженя в комплексній діагностиці міофасціального больового синдрому у спортсменів. Здоровье, спорт, реабилитация. 2019;1:90-95. 
 • BM Mytskan, ZM Ostapiak, TS Mytskan.Non-drug treatments and rehabilitation of patients with bronchial asthma. Health, sport, rehabilitation. 2020;6(2):20-32.
 • Остап’як Зіновій. Розсіяний склероз: патогенез і фізична терапія. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культури. 2019;30: 58-72.
 • Кашуба ВО, Дяченко  АА, Остап ’як  М, Вінтоняк ОВ. Інформаційний компендіум як основа середовища студентської молоді. Вісник  Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019 Листоп 27; 34: 3-10
 • Остап’як З.М. Вплив програми фізичної терапії на показники функціонування у осіб похилого віку з саркопенією та екстрапірамідними розладами у постіммобілізаційному періоді після перелому дистального метаепіфіза променевої кістки. Клінічна та профілактична медицина, 4 (14). 2020.- 88-96. 
 • Альошина А. І. Морфобіомеханічні особливості студенток з різним типом тілобудови / А. І. Альошина, В. І. Матійчук, З. М. Остап’як // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2020. – № 35. – С. 3-9.
 • Остап’як З.М., Стародубцев С.Г. Динаміка якості життя осіб похилого віку з старечою астенією та паркінсонізмом під впливом засобів фізичної терапії у постіммобілізаційному періоді після перелому променевої кістки у типовому місці. Український журнал медицини, біології та спорту.- 2021- том 6, №1 (29).-280-287.
 • Zinovyi M. Оstаpyak, Bogdan M. Mytckan, Przemyslaw Bejga, Roman P. Gerich, Serg L. Popel. Еffectiveness of physical therapy in myofascial syndrome in patients with multiple sclerosis. Wiadomości lekarskie,2020;LХХ111(9). P.2:1951-1957.
 • Reactive Changes of Buccal Epitheliocytes and Erythrocytes in Students with Different Somatic Health and Cardiorespiratory Endurance Levels/ I. Vypasniak, S. Popel, B. Mytskan, Z. Ostapiak and I. Ivanyshyn.Sport Mont 2020.Vol.18(2). Р.9-14. 
 • HALYNA LABINSKA1, VITALII KASHUBA, PAVLO LABINSKYI, ANDRII LABINSKYI, SVITLANA SAVLIUK, ZINOVII OSTAPIAK. Effect of physical therapy on vertebral artery functional compression syndrome. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 375 pp 2820 – 2826, Oct 2021 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES
 • Bohdan Hrytsuliak 1,  Zinovii Ostapiak 2,  Yurii Polataiko 3,  Roman Herych 4,  Bogdan Lisovskyi 2,  Eduard Lapkovskyi 4,  Hanna Karpenko 5,  Liliia Vojchyshyn 4,  Olha Zastavna 4,  Lidiia Sheremeta 4,  Tamara Berezna 6,  Olesia Herych 7  Dynamics of balance indicators, activities of daily living, and quality of life of elderly suffering from Parkinson’s disease and frailty after proximal humerus fracture following physiotherapeutic functional training. J Med Life  . 2022 Jan;15(1):98-103.  doi: 10.25122/jml-2021-0386.