26 квітня 2024 року завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Зіновій ЯЩИШИН відвідав Київський національний університет імені О.О. Богомольця в м. Києві з метою опонування дисертації Невмержицької Наталії Миколаївни ( тема дисертації: “Особливості регенерації периферичного нерву за умов стимуляції пелу мезенхімальних стовбурових клітин та модуляції шляху їх розвитку”) на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорони здоров’я за спеціальністю 222 “Медицина”.