Наконечна Світлана Павлівна

Наконечна Світлана Павлівна – асистент кафедри

Коло наукових інтересів: фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату, реабілітація хворих з ожирінням, анатомо-фізіологічні аспекти систем організму у віковому аспекті.

У 2008 році закінчила ДНВЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Біологія» з кваліфікацією біолога, викладача біології, спеціалізацією «Фізіологія людини та тварин (диплом ВА №35252464, 1 липня 2008 року)

У 2022 році з відзнакою здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр галузь знань «Охорона здоров’я» спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація «227.01 Фізична терапія» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника»  (М22 № 091050)

З 2018 року – аспірант кафедри фізичної терапії, ерготерапії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тема дисертаційного дослідження: «Функціональні резерви організму студентів з порушеннями постави у сагітальній площині, плоскостопістю, ожирінням та їх корекція засобами фізичної терапії»

З 2008 – 2022 року – викладач анатомії, фізіології та загальної біології Івано-Франківського медичного фахового коледжу

У грудні 2023 року захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань
22 Охорона здоров’я за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація

 

Профілі:

Google academy https://scholar.google.com/citations?user=ZanxOIEAAAAJ&hl=uk 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210146387

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7683-3493 

Web of Science  HLH-3008-2023

Основні наукові праці:

 • Наконечна С. П., Баскевич О.В. Стан склепінчастого апарату стопи студентів з функціональними порушеннями постави. Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 9-10 листопада 2018 року. Київ, 2018. 83-87.
 • Наконечна С. П. Функціональні порушення постави і стопи та рівень фізіологічних резервів кардіо-респіраторної системи у студентів. Здоров’я, спорт, реабілітація. 2018;4(4): 96-103. 
 • Nakonechna S, Baskevich O, Popel’ S. Status of students with functional impairment disorders under different load modes. Journal of Physical Education and Sport. 2018;220(3): 1439-1444. DOI:10.7752/jpes.2019.s3117 (Scopus)
 • Наконечна С. П., Данищук А. Т., Дума З. В., Баскевич О. В. Фізична терапія при функціональних порушеннях постави і склепінчастого апарату стопи у студентів першого курсу. Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 1 (23). 287-293. DOI: 10.26693/jmbs05.01.287
 • Наконечна С. П. Програма фізичної терапії студентів 17-19 років з плоскостопістю і функціональними порушеннями постави у фронтальній площині. Art of medicine. 12(4)2019. 92-96. DOI: 10.21802/artm.2019.4.12.92
 • Наконечна СП, Вплив засобів фізичної терапії на якість ходьби та показники електроміографії у студентів 17-19 років з плоскостопістю і порушеннями постави. Спортивна медицина і фізична реабілітація. 2019;2. 102-109. DOI:https://doi.org/10.32652/spmed.2019.2.102-109
 • Наконечна С. П. Функціональні порушення постави і стопи та рівень фізіологічних резервів кардіо-респіраторної системи у студентів. Здоров’я, спорт, реабілітація. 2018;4(4): 96-103. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2536497
 • Наконечна С. П. Ефективність корекції рухового стереотипу у молодих осіб з порушенням постави, плоскостопістю та ожирінням засобами фізичної терапії. Клінічна та профілактична медицина, № 1(15)/2021. 83-91. https://doi.org/10.31612/2616-4868.1(15).2021.10
 • Наконечна С. П., Баскевич О.В. Стан склепінчастого апарату стопи студентів з функціональними порушеннями постави. Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 9-10 листопада 2018 року. Київ, 2018. 83-87.
 • Наконечна СП, Данищук АТ, Баскевич ОВ, Попель СЛ. Порушення постави і силова витривалість м’язів тулуба студентів 17-19 років. «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»: Міжнародна науково-практична конференція: Чернівці, 4-5 квітня 2019 року. С. 39-41.
 • Наконечна СП. Частота сколіозу і порівняльна характеристика розподілу маси тіла на опорну поверхню стопи у студентів. “Інновації в медицині”: Мат-ли 88-ї наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених із міжнародною участю: Івано-Франківськ, 28-29 березня 2019. Івано-Франківськ, 2019. С. 103-104.
 • Наконечна СП. Комплексна корекція функціональних порушень постави і плоскостопості у студентів 19-21 років засобами фізичної терапії. Здоровьесберегающие технологии, реабилитация и физическая терапия: зб. статей. Харків, 2019.
 • Наконечна СП, Дума ЗВ, Баскевич ОВ. Фізична терапія при функціональних порушеннях постави і склепінчастого апарату стопи у студентів першого курсу. “Проблеми, досягнення та перспективи розвитку медико-біологічних і спортивних наук”: Мат-ли IV Міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю: зб. статей. 17-19 жовтня 2019. Миколаїв, 2019.
 • Наконечна С. П. Ефективність корекції рухового стереотипу у молодих осіб з порушенням постави, плоскостопістю та ожирінням засобами фізичної терапії. Клінічна та профілактична медицина No1 (15)/2021. Київ. С.83-91 DOI: 10.31612/2616-4868.1(15).2021.10
 • Вплив засобів фізичної терапії на антропометричні параметри та компетентний склад тіла молодих осіб з порушенням постави, плоскостопістю та ожирінням. Rehabilitation&Recreation №15, 2023 с.87-94
 • Наконечна С. П.. Глодан О. Я. Навчальний посібник з дисципліни «Сучасні аспекти патологічних станів» для самостійної роботи студентів. Івано-Франківськ. 2022. С. 200