Навчання через дослідження

Науково-дослідні роботи кафедри:

  1. «Використання немедикаментозних засобів і природних факторів для покращення фізичного розвитку, функціональної і фізичної підготовленості організму», державний реєстраційний номер 0117U601745, термін виконання з 01.07.2017  р. по 01.07.2022 р., (в межах робочого часу).

  2. “Покращення функціонального стану, якості життя та патологічних станів різного походження засобами терапії та реабілітації”, державний реєстраційний номер 0123U101534, термін виконання з 01.03.2023  р. по 30.12.2028 р., (в межах робочого часу).