Опитування центру забезпечення якості освіти Університету

Опитування стейкхолдерів здійснюється відповідно до «Положення про моніторинг і оцінювання процесів забезпечення якості освіти» наказ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» № 217 від «09» квітня 2021 р.

ЛІНК Положення про моніторинг і оцінювання процесів забезпечення якості освіти

 

Загальну координацію опитувань здійснює Центр забезпечення якості університету (ЛІНК НА ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ). Результати опитувань використовуються для самооцінки освітньої програми, оцінки ступеня задоволеності певних стекхолдерів якістю освітніх послуг, оцінки роботи кафедри, а також для вироблення шляхів покращень та усунення невідповідностей.

 

Форми анкет для опитування стейкхолдерів на сайті Центру оцінювання якості освіти

                                                      Результати опитування 2023/2024

             Результати опитування здобувачів, викладачів, випускників, адміністрації та роботодавців щодо ОНП Фізична   терапія, ерготерапія

Результати опитування 2020/2021