Ящишин Зіновій Миколайович

Ящишин Зіновій Миколайович

Персональна інформація:

Кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії. Лікар – хірург.

 

Коло наукових інтересів в галузі фізичної терапії, ерготерапії – фізична терапія в неврології;

 

 Освіта:

В  1988р. закінчив Кримський державний медичний інститут ордену Трудового Червоного Прапора, за спеціальністю лікувальна справа, кваліфікація  лікар-хірург (Серія ПВ № 714255 27.06. 1988 р.);

З 01. 08. 1988р. по 30.06.1989р. навчався в інтернатурі за спеціальністю хірургія на базі Кримського державного медичного інституту ордену Трудового Червоного Прапора та відділкової клінічної лікарні станції м. Сімферополь.

З 01.07.1989р. по 31.08.1996р. працював на посаді асистента кафедри патологічної анатомії Івано-Франківського державного медичного інституту.

З 1996р. по 1998р. навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю хірургія на базі кафедри шпитальної хірургії Івано-Франківської державної медичної академії.

З 09.09.1998р. лікар-хірург лапатороскопічного центру І-ї міської клінічної лікарні.

Диплом кандидата наук: Тернопільська державна медична академія ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України ( Серія ДК № 007982 від 11.10.2000 р.); Захист дисертації 22 червня 2000 р. в Тернопільській державній медичній академії ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України,  тема «Судинно- нервові взаємовідношення у м’язово- кишковому нервовому сплетенні стравоходу в нормі, при порушенні його іннервації і кровопостачання».

Диплом доцента Міністерство освіти і науки (02ДЦ №  000988 від 28.04.2004 р.).

З 2000 по 2004р. асистент кафедри патологічної анатомії івано-Франківського медичного інституту;

З 2004р. по 2022р. доцент кафедри патологічної фізіології –  відповідальний за навчально-педагогічну роботу на фармацевтичному факультеті (очна, заочна форми).

З 2022р. завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, факультету фізичного виховання і спорту, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Публікації:

  1. Ящишин З.М., Заяць Л.М., Рогужинська В.Г, Заяць Н.Л. Морфофункціональні зміни в структурні сідничного нерва при змодельованому повному його пересіченні з ушиванням через різні проміжки часу та подальшою лазерною корекцією. Матеріали 9-ї міжнародної конференції «Science and society»; 2019 лют.1; Hamilton, Canada; 2019, С.498-501.
  2. Ящишин З.М., Попель С.Л. Гістометрична та ультраструктурна організація нервово-м’язових закінчень скелетних м’язів в умовах гіпокінезії. Пульс. 2019. Вип. 24(2). С.125-129.
  3. Ящишин З.М., Заяць Л.М., Небесна З.М., Полюк М.І., Рогужинська В.Г., Кернякевич С.Я. Морфофункціональні зміни в структурі сідничного нерва після нейротомії з ушиванням епіневральним швом через різні проміжки часу та подальшою лазерною корекцією. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2020. № 2(60). С. 85-91. DOI http://dx/.doi.org/10.5281/zenodo.3967612.
  4. Стинська В.В., Ящишин З.М., Кліщ І.П. Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті України. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. 2021. Вип. 79(2). С. 139-142.
  5. Стинська В.В., Ящишин З.М, Янків О.О, Стинський В.Р. Використання цифрових освітніх платформ у процесі підготовки майбутніх викладачів ЗВО. Молодь і ринок. 2021. С. 5-6(191-192). С. 21-25.
  6. Ящишин З. М., Заєць Л. М. Регенерація сідничного нерва на фоні повного пересічення з ушиванням через різні проміжки часу та подальшою лазерною корекцією. VII національний конгрес патофізіологів України «Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України». Одеса; 6-8жовтня 2021р.С. 232-234.
  7. Ящишин З.М., Зябліцев С.В., Заяць Л.М. Імуногістохімічне виявлення нейрофіламентів у сідничному нерві, що регенерує після нейротомії та хірургічного ушивання. Світ медицини та біології. 2022. № 3 (81). С. 252-256. WofS
  8. Ящишин З.М., Заєць Л.М., Кремінська І. «Окремі проблемні аспекти викладання патофізіології на медичному факультеті на основі кредито-модульної системи організації навчання»