Доктор філософії

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (повна версія)

На кафедрі фізичної терапії, ерготерапії з 2016 року (протокол Вченої ради університету № 3 від 29.03.2016 р) функціонує аспірантура за спеціальністю 227 – Фізична терапія, ерготерапія.

Інформація щодо умов вступу (приймальна комісія)

Правила прийому до аспірантури.

Науково-педагогічний потенціал кафедри, підкріплений потужною базою та численними теоретичними та практичними наробками наукових шкіл Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, дозволяють створити умови для захисту аспірантів в разових спеціалізованих радах з спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія. Цією можливістю вже скористався аспірант Лисенко Юрій, який у 2021 році захистив дисертацію на тему: «Реабілітація хворих на розсіяний склероз, ускладнений міофасціальним больовим синдромом» (доктор філософії за спеціальністю 227 – Фізична терапія, ерготерапія), науковий керівник: д.біол.н., професор, Мицкан Б.М. (https://svr.pnu.edu.ua/?page_id=2151).

Аспіранти кафедри поєднують навчання з викладацькою та професійною діяльністю в галузі фізичної терапії, ерготерапії, реабілітації, що характеризує актуальність їх подальшого працевлаштування. На даний момент частина аспірантів поєднує навчання у аспірантурі, наукову діяльність з викладацькою:

 • 4 аспірантів є викладачами кафедри фізичної терапії, ерготерапії Прикарпатського національного університету, 2 з яких є старшими викладачами (Дідоха І.В., Наконечна С.В.), 2 — асистентами (Петрунів Х.В.,  Ракаєва А.С.),
 • 3 аспірантів є асистентами Івано-Франківського національного університету (Куравська Ю.В., Парцей О.С., Голод Н.Р.), 
 • 1 аспірант є асистентом кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (Ротар Я.Ф.)
 • 1 аспірант є асистентом кафедри внутрішньої медицини № 1 Львівського медичного університету (Чмельова В.М.)
 • 1 аспірант є асистентом кафедри стоматології Міжрегіональної академії управління персоналом (Саєнко О.В.).

Також аспіранти кафедри поєднують навчання в аспірантурі з практичною та адміністративною діяльністю у галузі фізичної терапії, ерготерапії, реабілітації:

 • КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня»: Кравець А.С., Сарапук Р.І., Кучер В.Я.
 • Реабілітаційний центр св. Юди-Тадея – Богославець Р.Я., Заславський П.С., Макарчук Е.О., Олексюк В.В., Кирилюк Р.О.
 • Клініко-діагностичний центр: Парцей О.С.
 • Національний інститут раку – Микитюк А.І.
 • КНП «Івано-Франківська міська лікарня №1» – Анохіна С.Л., Василик М.Т.

Аспірантура за спеціальністю 227 – Терапія та реабілітація є логічним послідовником аспірантури за спеціальністю 24.00.03 – Фізична реабілітація (що існувала з 2006). Її випускники працевлаштовані на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії ПНУ (доцент Олексюк Л.І., доцент Петрик О.М., доцент Микитин Л.М.) та Івано-Франківського національного медичного унгіеврситету (доцент Голод Н.Р., асистент Янів О.В.); кафедрах факультету фізичного виховання і спорту ПНУ (доцент П’ятничук Д.В., доцент П’ятничук Г.О.)

Аспірантура на базі кафедри фізичної реабілітації була відкрита враховуючи зростаючу потребу у висококваліфікованих кадрах у регіоні, у 2006 р. (Наказ МОН України №480 від 26.06.2006 р.). 

Розвитку наукової школи кафедри сприяла постійно діюча (2010-2012, 2015-2017) спеціалізована вчена рада К 20.051.10 з правом захисту робіт за шифром 24.00.03 – фізична реабілітація (Постанова президії ВАК України від 01.07.2010 р № 40-06/5; Наказ МОН № 261 від 06.03.2015 р.).

У різні роки членами цієї постійно діючої спеціалізованої ради були працівники кафедри: к.фіз.вих., доцент Войчишин Л.І. – вчений секретар (2015-2017), д.мед.н., професор Остап’як З.М. (вчений секретар 2010-2012, заступник голови 2015-2017), к.мед.н., доцент Лапковський Е.Й. (2010-2012), д.мед.н., професор Дума З.В. (2015-2017).

Аспірантами кафедри були:

2006 – Ревчук Сергій Ярославович 

2008  – Микитин Любов Михайлівна, Зеленчук Володимир Миколайович

2009  – Костюк Петро Михайлович, Кундис Ірина Вікторівна, Войчишин Лілія Ігорівна, П’ятничук Дмитро Васильович

2010 – Панчук Тарас Мирославович, П’ятничук Галина Олексіївна 

2011 – Янів Олеся Володимирівна, Максимчук Ірина Володимирівна

2012 – Голод Наталія Романівна

2014 – Климович Марія Василівна, Василик Тарас Петрович 

2015 – Горбата Роксолана Михайлівна

Дисертації, захищені здобувачами та аспірантами кафедри:

 • 2005 – Левандовський Олександр Станіславович. Тема дисертації: «Кінезітерапія і масаж  в системі комплексної реабілітації студентів з клінічними ознаками вегетативного дисбалансу (24.00.03 – фізична реабілітація)». Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Бойчук Т.В.
 • 2009 – Мосейчук Юрій Юрійович. Тема дисертації: ««Корекція емоційно-поведінкових відхилень студентів засобами фізичного виховання» за спеціальністю 24.00.02 –  Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.» Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Бойчук Т.В.
 • 2012 – Войчишин Лілія Ігорівна. Тема дисертації: «Фізична реабілітація учнів старшого шкільного віку гірських шкіл карпатського регіону з порушеннями постави у саґітальній площині». (24.00.03 – фізична реабілітація)». Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Бойчук Т.В.
 • 2012 – П’ятничук Дмитро Васильович. Тема дисертації: «Диференціація підготовки бігунів на середні і довгі дистанції у клімато-географічних умовах карпатських гір». (24.00.01 – о         лімпійський і професійний спорт). Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Бойчук Т.В.
 • 2013 – Микитин, Любов Михайлівна. Тема дисертації: «Корекція показників фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону засобами фізичної культури» (24.00.02  – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Науковий керівник: д.мед.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Бойчук Т.В.
 • 2015 – П’ятничук Галина Олексіївна. Формування психофізіологічних якостей студентів засобами легкої атлетики в процесі фізичного виховання (24.00.02  – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення). Науковий керівник: к.пед.н., доцент, Яців Я.М.
 • 2016 – Голод Наталія Романівна. Тема дисертації: «Фізична реабілітація студенток спеціальної медичної групи з врахуванням порушень рухової дієздатності» (24.00.03 – фізична реабілітація). Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Аравіцька Марія Геннадіївна.
 • 2016 – Заставна Ольга Михайлівна. Тема дисертації: «Фізична реабілітація слабочуючих дітей старшого дошкільного віку після кохлеарної імплантації» (24.00.03 – фізична реабілітація). Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Аравіцька Марія Геннадіївна.
 • 2023 – Дідоха Іванна Володимирівна. Тема дисертації: “Фізична терапія осіб похилого віку з хворобою Паркінсона та старечою астенією” (22 Охорона здоров’я спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія). Науковий керівник – доцент кафедри терапії,реабілітації та морфології Аравіцька Марія Геннадіївна.
 • 2023 – Наконечна Світлана Павлівна. Тема дисертації: “Функціональні резерви організму студентів з порушеннями постави у сагітальній площині, плоскостопістю, ожирінням та їх корекція засобами фізичної терапії” (22 Охорона здоров’я спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія). Науковий керівник – професор кафедри терапії, реабілітації та морфології Лапковський Едуард Йосипович.
 • 2023 – Петрунів Христина Володимирівна. Тема дисертації: “Корекція рухових ознак геріатричних синдромів у осіб похилого віку з ендопротезом колінного суглоба засобами фізичної терапії” (22 Охорона здоров’я спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія). Науковий керівник – професор кафедри терапії, реабілітації та морфології Лапковський Едуард Йосипович.