Наукова робота студентів

За результатами наукової діяльності студентами особисто та у співавторстві видано наступні публікації:

 • Наконечна С.П. Ефективність корекції функціональних параметрів верхньої кінцівки засобами фізичної терапії у пацієнтів похилого віку після остеопоротичного перелому проксимального відділу плечової кістки. Матеріали ІІІ Науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення». Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 20-21 жовтня 2022 р. С. 40-41.
 • Дідоха І.В. Ефективність корекції показників рівноваги у осіб старечого віку з переломом проксимального відділу стегнової кістки у відновному періоді реабілітації засобами фізичної терапії. Матеріали ІІІ Науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення». Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 20-21 жовтня 2022 р. С. 10-12.
 • Петрунів Х.В. Вплив засобів фізичної терапії на функціонування передпліччя та китиці у осіб старечого віку після перелому дистального метаепіфізу променевої кістки. Матеріали ІІІ Науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти фізичної терапії та ерготерапії: досягнення, проблеми, шляхи вирішення». Запоріжжя, Національний університет «Запорізька політехніка», 20-21 жовтня 2022 р. С. 26-27. 
 • В.Г. Тудоси, І.К. Чурпій, Л.І. Войчишин, О.М. Заставна, Н.Р. Голод, О.В. Янів, М.І. Кравчук. Методики дослідження функціонального стану вестибулярного апарату у дітей з сенсоневральною втратою слуху. «Art of Medicine», 2 (18) квітень-червень, 2021, С. 135-139. DOI: 10.21802/artm.2021.2.18.135
 • Аравіцька М.Г., Духович Д.В. Ефективність кінезіологічного тейпування в програмі реабілітації хворих з імпіджмент-синдромом плечового суглоба. Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2020 / XХ ювілейна міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю ОНМедУ. Одеса, 24-25 вересня 2020 року / Матеріали конференції. – Одеса: ПОЛІГРАФ, 2020 – С. 9-10.
 • Аравіцька М.Г., Гнатюк В.В. Ефективність фізичної терапії хворих на гонартроз на поліклінічному етапі реабілітації із використанням елементів йогатерапії та кінезіологічного тейпування. Матеріали І-го Національного конгресу фізичної та реабілітаційної медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: практичне впровадження мульти-професійної реабілітації в закладах охорони здоров’я» (Київ, НМАПО ім. П.Л Шупика, 12-14 грудня 2019 року.) – С. 17-18. 
 • Аравіцька Марія. Фізична реабілітація хворих з остеохондрозом поперекового відділу хребта із застосуванням вакуумної рефлексотерапії / Марія Аравіцька, Лілія Гермаківська, Богдан Грицуляк // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». – 2016. – Вип. 24. – С. 3-9.
 • Аравіцька М. Ефективність програми фізичної реабілітації хворих після ішемічного інсульту на стаціонарному етапі / Марія Аравіцька, Лідія Гаргат // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». – 2015. – Вип. 21. – С. 133-138.
 • Аравіцька М. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями поперекового відділу хребта з застосуваннями профілактора Євмінова / Марія Аравіцька, Богданна Олійник // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Фізична культура». – 2015. – Вип. 21. – С. 133-139.
 • Бойчук Т.В. Моніторинг інформованості різних верств суспільства до проблем осіб з особливими потребами як фактор успішності реабілітації / Т.В. Бойчук, М.Г. Аравіцька, І.М. Повх // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми валеології та реабілітації», 17-18 квітня 2013 року, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Сімферополь, 17-19 квітня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – С. 11-12.
 • Аравіцька Марія. Соціально-психологічний моніторинг ставлення різних груп суспільства до осіб з особливими потребами / Марія Аравіцька, Ірина Петрів // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2012. – Вип. 15. – С. 151-156.