Вступ на третій курс (на основі диплома молодшого спеціаліста)

ОКР бакалавра (за скороченою програмою навчання, для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (вступ на 3 курс із терміном навчання 2 роки).

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія (за скороченою програмою):

Фаховий іспит (Медико-біологічні основи фізичної реабілітації) (комп’ютерне тестування)

 1. Перелік документів для вступу
 2. Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування
 3. Програми вступних випробувань, творчих конкурсів
 4. Тестові запитання для вступу
 5. Обсяги прийому вступників: у 2019 році прийом здійснюється тільки на заочну форму, кількість місць – станом на 1.12.2018 року – 12*

*-кількість місць може коливатися в межах 1-5 осіб, в залежності від зміни контингенту студентів, що навчаються на другому курсі цієї спеціальності, остаточна кількість місць буде встановлена 28.06.2019 року.

Перейти на сайт приймальної комісії

 

Випускники факультету за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія можуть обіймати такі посади:

 • фахівець з фізичної реабілітації у лікувальних, профілактичних, оздоровчих та освітніх закладах;
 • методист лікувальної фізичної культури;
 • масажист, спортивний масажист;
 • фізичний реабілітолог,
 • фізичний терапевт;
 • консультант з питань здорового способу життя;
 • ерготерапевт