Історія

Відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти, яка проголошує актуальною проблему адаптації досягнень освітніх систем зарубіжних країн до потреб вітчизняної системи освіти, на факультеті фізичного виховання і спорту відкрито сучасну перспективну спеціальність – фізична терапія, ерготерапія.

Актуальність підготовки фахівців-реабілітологів зумовила переведення спеціальності в галузь медичних знань, тому з 2016 року на базі кафедри ми готуємо фахівців з медичною освітою (227 – фізична терапія, ерготерапія галузі знань «Охорона здоров’я»).

Фізична терапія та реабілітація – це наука про те, як повернути людину до стану повного фізіологічного, морального і психологічного комфорту. Саме в цьому полягає прикладне значення дії фахівців, що сприяє відновленню частково чи повністю втрачених функцій організму шляхом використання засобів немедикаментозного впливу. З-поміж останніх основними є кінезітерапія (лікувальна фізична культура), фізіотерапія, масаж, ерготерапія. Всі ці, а також багато інших дисциплін охоплює навчальний план підготовки спеціалістів з даної спеціальності. Теоретичне навчання впродовж семестру підкріплюється виробничою практикою в провідних лікувально-реабілітаційних закладах області.

Кафедра фізичної реабілітації створена на факультеті фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 2 вересня 2004 року (Наказ N196-а на виконання ухвали Вченої ради від 2 вересня 2004 року). Вона стала першою профільною кафедрою в регіоні і зберігає чільні позиції у підготовці фахівців в галузі фізичної реабілітації. Нашими викладачами здобуто великий досвід у галузі фахової підготовки студентів.

Прикладне значення фізичної реабілітації полягає у відновленні частково чи повністю втрачених функцій організму шляхом використання засобів немедикаментозного впливу. З-поміж останніх основними є лікувальна фізкультура й гімнастика, масаж, фітотерапія, дієтотерапія, фізіотерапія. Всі ці дисципліни охоплює навчальний план підготовки спеціалістів з даної спеціальності.

З огляду на існуючу в нашій державі потребу реабілітації інвалідів і осіб з тимчасовою втратою працездатності, а також покращення стану здоров’я окремих контингентів населення, фахівці фізичної реабілітації можуть працювати в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних – міського, районного і обласного рівнів. Ці спеціалісти на підставі скерування лікарів можуть проводити обстеження для визначення ступеня функціональних порушень, розробляти індивідуальні реабілітаційні програми, виконувати реабілітаційні втручання, оцінювати їх ефективність і проводити необхідну корекцію попередньо запланованих реабілітаційних заходів, намічати реабілітаційний прогноз. Фахівець-реабілітолог підготований для роботи на посаді реабілітолога, масажиста, інструктора ЛФК в реабілітаційних, санаторно-курортних і амбулаторно-поліклінічних закладах, кабінетах ЛФК медичних закладів, фізкультурних диспансерів, а також викладача фізичного виховання у школах, школах санаторного типу, спортивних клубах, туристичних клубах.

Базою для спеціальності “Фізична реабілітація” слугують приміщення факультету фізичного виховання і спорту. Тут розміщено 5 лекційних аудиторій на 500 місць, 10 аудиторій для практичних і лабораторних занять, 4 навчально-методичні кабінети. На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія фізичної реабілітації. Для підготовки студентів за спеціальністю “Фізична реабілітація” обладнано масажний кабінет, зал лікувальної фізичної культури, функціонує реконструйований стадіон “Наука” з побутовими та навчальними приміщеннями, обладнано тренажерний зал.

Відповідно до навчального плану і термінів проходження виробничих практик, кафедрою підібрано бази, які повністю відповідають вимогам підготовки фахівців у галузі фізичної реабілітації. Це, зокрема, Центральна міська клінічна лікарня м. Івано-Франківська, Івано-Франківська міська клінічна лікарня N1, Івано-Франківський обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”, Івано-Франківська міська поліклініка N3, Залучанський будинок-інтернат для дітей з неврологічними захворюваннями, санаторій “Черче” ЗАТ “Укрпрофздоровниця”. У лікувальних закладах міста також проводяться практичні і лабораторні заняття при вивченні дисциплін циклу професійної і практичної підготовки. З даними закладами  укладені відповідні угоди.

З 2006/2007 навчального року на кафедрі відкрита аспірантура із спеціальності «Фізична реабілітація»

З 2016 року кафедра фізичної реабілітації здійснює навчання фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» денної та заочної форм навчання за двома напрямами:

  • бакалавр «Фізична терапія, ерготерапія», «Середня освіта (основи здоров’я, валеологія)»
  • магістр «Фізична терапія, ерготерапія» (акредитовано за галуззю знань «Охорона здоров’я»),

Студенти мають змогу проходити практику і навчання на базі таких медичних установ як Міська поліклініка №1 і №3, Івано-Франківська міській клінічній лікарні №1, Івано-Франківська Центральна міська клінічна лікарня, Обласна дитяча клінічна лікарня, Івано-Франківський хоспіс, також на базі таких організацій як Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, благодійний фонд «Карітас УГКЦ», Залучанський дитячий будинок-інтернат, санаторій «Гірське повір’я» м. Ворохта, санаторій «Черче».

На базі кафедри фізичної реабілітації функціонує навчально-науковий рекреаційно-реабілітаційний центр ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який обладнаний сучасними технологіями для проведення реабілітаційних заходів та масажним кабінетом,  на базі якого проводяться практичні заняття.

У 2018 році кафедра фізичної реабілітації була перейменована у кафедру фізичної терапії, ерготерапії.

Ефективність підготовки фахівців-реабілітологів на базі кафедри підтверджується високим відсотком працевлаштування за спеціальністю наших випускників у багатьох лікувально-реабілітаційних закладах області, України, світу.

Студенти, які закінчили навчання на нашій кафедрі, можуть працювати у медичних та реабілітаційних закладах (лікарнях, санаторіях, оздоровчих центрах, тощо) на посадах фізичного терапевта, ерготерапевта, масажиста, кінезітерапевта.