Завдання для самостійної роботи для студентів ОР бакалавра

ОР “Бакалавр” спеціальність 227 “Фізична терапія, ерготерапія”:

 • Анатомія людини
 • Біологічна та біоорганічна хімія
 • Біологія
 • Вступ до спеціальності
 • Діагностика і моніторинг стану здоров`я
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Ерготерапія з основами догляду за хворими
 • Загальна теорія здоров`я та здорового способу життя
 • Іноземна мова
 • Інструментальна та лабораторна діагностика
 • Історія медицини та фізичної реабілітації
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Лікувальна фізична культура
 • Масаж
 • Медична  та психологічна реабілітація
 • Медична та біологічна фізика
 • Менеджмент здоров`я
 • Методи математичної статистики
 • Нетрадиційні методи реабілітації
 • Оздоровче плавання
 • Організація охорони здоровя
 • Основи екології та гігієни
 • Основи раціонального та дієтичного харчування                                        
 • Основи фізичної реабілітації та реабілітаційні технології
 • Патологія
 • Політологія
 • Спортивна медицина
 • Спцк 1. Пропедевтика дитячих захворювань
 • Спцк 2. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового і фізичного розвитку
 • Спцк 3. Фізична реабілітація у спеціальних медичних групах
 • Спцк 4. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів у дітей
 • Спцк 5. Реабілітаційні технології в педіатрії
 • Теорія і методика оздоровної рухової активності із дітьми різного віку
 • Теорія і методика оздоровчо-рекреаційної рухової  активності
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Фармакологія
 • Фізична реабілітація в хірургії
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при патології опорно-рухового апарату та нервової системи
 • Фізіологія людини
 • Фізіологія рухової активності
 • Філософія