Загальна інформація

Прикарпатський національний університет мені Василя Стефаника у 2021 році оголошує прийом на навчання на факультет фізичного вихованняна спеціальність

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

за такими освітніми рівнями:

ОКР бакалавра:

Галузь знань: 22 – охорона здоров’я, спеціальність: 227 – фізична терапія, ерготерапія, (денна  форма навчання, 50 осіб); детальніше…

 

Вступ на другий курс (на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, після медичних коледжів), денна форма навчання

ОР магістра:

Галузь знань: 22 – охорона здоров’я, спеціальність: 227 – фізична терапія, ерготерапія (денна (30 осіб) та заочна (30 осіб) форми навчання): детальніше…

 

Аспірантура із отриманням наукового ступеня доктора філософії (PhD) у галузі медичних наук:

Галузь знань: 22 – охорона здоров’я, спеціальність: 227 – фізична терапія, ерготерапія: детальніше…