Вступ на другий курс (на основі диплома молодшого спеціаліста)

ОКР бакалавра (з нормативним терміном навчання), для осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (вступ на 2 курс із терміном навчання 3 роки (2 роки 10 місяців), денна форма навчання).

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія (із нормативним терміном навчання, денна форма навчання):

Фаховий іспит (Медико-біологічні основи фізичної реабілітації) (комп’ютерне тестування)

 1. Перелік документів для вступу
 2. Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування
 3. Програми вступних випробувань, творчих конкурсів
 4. Тестові запитання для вступу
 5. Обсяги прийому вступників:

у 2021 році прийом здійснюється*: на денну форму, кількість місць (станом на 1.12.2020 р.) – 25*.

 

*-кількість місць може коливатися в межах 1-5 осіб, в залежності від зміни контингенту студентів, що навчаються на першому курсі цієї спеціальності, остаточна кількість місць буде встановлена 30.05.2021 року.

** – показник зафіксований.

Перейти на сайт приймальної комісії

 

Випускники факультету за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія можуть обіймати такі посади:

 • рекомендовані первинні посади на основі диплома ОР бакалавра:
  • помічник фізичного терапевта;
  • помічник ерготерапевта;
  • масажист спортивний;
  • масажист