Тематика курсових робіт

Перелік тем курсових робіт

Для студентів  спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

на 2019-2020 н.р.

 

 1. Ефективність застосування нетрадиційних методів реабілітації у хворих з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки
 2. Вплив дихання по Бутейко на частоту загострень захворювань органів дихання в осінньо-зимовий період
 3. Вплив засобів не медикаментозної корекції на перебіг хронічного бронхіту у хворих на поліклінічному етапі реабілітації
 4. Вплив галотерапії на функціональний стан осіб з бронхіальною астмою
 5. Вплив навантажень реабілітаційного спрямування на функціональні системи організму людей похилого віку
 6. Вплив різних методик масажу на перебіг артеріальної гіпертензії
 7. Дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта: сучасні погляди на проблему
 8. Ефективність масажу і дихальної гімнастики в реабілітації осіб з хронічним обструктивним захворюванням легень
 9. Ефективність поєднаного застосування кисневої терапії та фізичних навантажень в комплексній реабілітації осіб із хронічним обструктивним захворюванням легень
 10. Загальна характеристика цукрового діабету 2-го типу, методів і засобів фізичної реабілітації, що при цьому застосовуються
 11. Застосування ароматерапії у відновному лікуванні хворих з негоспітальною пневмонією на диспансерному етапі реабілітації
 12. Значення добової рухової активності у формуванні рівня загального здоров’я школярів старшого шкільного віку
 13. Значення кінезітерапії у фізичній реабілітації осіб із ревматоїдним артритом
 14. Метаболічний синдром та застосування засобів фізичної реабілітації для його корекції
 15. Можливості застосування вправ аеробного спрямування для розвитку та підтримання здоров’я у дітей дошкільного віку
 16. Нетрадиційні методи фізичної реабілітації в лікуванні осіб зі сколіотичною хворобою
 17. Огляд рекреаційних ресурсів України та можливостей їх застосування у процесі підтримання та відновлення стану здоров’я населення
 18. Оздоровче плавання в комплексній програмі реабілітації дітей з порушеннями постави
 19. Організаційно-педагогічні та історичні передумови реорганізації навчальних закладів як шкіл сприяння здоров’ю
 20. Особливості застосування масажу в залежності від патології
 21. Особливості психофізіологічних якостей студентів та можливість їх корекції засобами фізичної реабілітації
 22. Оцінка факторів, що формують рівень здоров’я школярів молодшого і середнього віку та роль літніх оздоровчих таборів у його відновленні
 23. Ревматоїдний артрит сучасні уявлення про патологію та засоби фізичної реабілітації пацієнтів
 24. Роль ароматерапії у профілактиці виникнення та попередженні ускладнень гострих респіраторних вірусних захворювань
 25. Роль кінезітерапії у підтриманні функціонального стану опорно-рухового апарату у осіб із ревматоїдним артритом
 26. Роль кінезітерапії у попередженні рецидивів травм опорно-рухового апарату
 27. Роль методів і засобів фізичної реабілітації при больових синдромах хребта
 28. Роль рухливих ігор як засобу фізичної реабілітації у системі виховання дітей дошкільного віку
 29. Роль рухової активності як фактора модифікації стилю життя і засобу впливу на стан здоров’я осіб із артеріальною гіпертензією
 30. Сучасні підходи до фізичної реабілітації осіб із хронічним обструктивним бронхітом
 31. Сучасні підходи щодо оцінки розвитку фізичних якостей та виховання фізичних здібностей
 32. Сучасні погляди на зміст поняття «дитячий церебральний параліч» із огляду на характеристику фізичного розвитку хворих дітей та методи корекції їхнього стану
 33. Сучасні погляди на причини виникнення, механізм розвитку, лікування та фізичну реабілітацію хворих на негоспітальні пневмонії
 34. Сучасні погляди на причини виникнення, механізм розвитку, та способи профілактики спортивних травм
 35. Сучасні погляди на процес відновлення функціонального стану пацієнтів із травм сухожилків згиначів пальців кисті
 36. Сучасні погляди на роль фізичної активності у підтриманні здоров’я населення та можливості його формування засобами фізичної реабілітації
 37. Сучасні уявлення про порушення постави у дітей та методи і засоби фізичної реабілітації, що застосовуються для корекції її порушень
 38. Вплив фізичної терапії із застосуванням нетрадиційних методик регуляції дихання на частоту захворювань органів
 39. Вплив засобів немедикаментозної корекції на перебіг хронічних обструктивних захворювань легень
 40. Вплив галотерапії на функціональний стан осіб з алергічними захворюваннями органів дихання
 41. Вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на функціональний стан осіб похилого віку
 42. Застосування масажу у хворих із артеріальною гіпертензією
 43. Сучасні погляди на процес відновлення пацієнтів із дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта:
 44. Ефективність засобів фізичної терапії у реабілітації осіб з хронічними бронхітами
 45. Ефективність поєднаного застосування кисневої терапії та фізичних навантажень в комплексній реабілітації осіб із хронічними бронхітами
 46. Сучасні погляди на процес фізичної терапії у пацієнтів із цукровим діабетом
 47. Застосування нетрадиційних методів фізичної терапії у відновному лікуванні хворих з негоспітальною пневмонією
 48. Значення рівня рухової активності у формуванні загального здоров’я школярів
 49. Особливості застосування кінезітерапії у відновному лікуванні осіб із ревматоїдним артритом
 50. Сучасні підходи до процесу фізичної терапії пацієнтів із метаболічним синдромом
 51. Ефективність застосування вправ аеробного спрямування для підтримання здоров’я  дітей дошкільного віку
 52. Викривлення хребта: ефективність застосування нетрадиційних методів фізичної терапії
 53. Можливості застосування природних ресурсів України у процесі фізичної терапії різних груп населення
 54. Ефективність занять плаванням у дітей із сколіотичною хворобою
 55. Особливості застосування масажу в залежності від патології
 56. Вплив засобів фізичної терапії на психологічний стан осіб першого зрілого віку
 57. Сучасні уявлення про ревматичні хвороби.
 58. Профілактика сезонних простудних захворювань нетрадиційними засобами фізичної терапії
 59. Застосування лікувальної фізичної культури у пацієнтів із хворобами опорно-рухового апарату
 60. Роль методів і засобів фізичної реабілітації при больових синдромах хребта
 61. Модифікація способу життя у пацієнтів із артеріальною гіпертензією
 62. Сучасні підходи до фізичної реабілітації осіб із хронічними запальними захворюваннями органів дихальної системи
 63. Оцінка фізичного розвитку дітей, хворих на дитячий церебральний параліч
 64. Фізична реабілітація пацієнтів із пневмоніями
 65. Фізична реабілітація у спорті як фактор зменшення виробничого травматизму
 66. Сучасні уявлення про порушення постави у дітей та методи і засоби фізичної реабілітації, що застосовуються для корекції її порушень.