Програми практик

Наскрізна програма практик

Програма переддипломної практики магістрів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

Програма реабілітаційної практики магістрів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

Програма реабілітаційної практики студентів 3 курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія

Програма реабілітаційної практики студентів 4-го курсу спеціальності 6.010203 “Здоров’я людини” (зимова)

Програма реабілітаційної практики студентів 4-го курсу спеціальності 6.010203 “Здоров’я людини” (літня)